Sámiid Riikkasearvis hederspris tilldelas Sameföreningen i Stockholm

30 maj, 2024

SSR:s hederspris 2024 tilldelas Sameföreningen i Stockholm.

Genom sitt mångåriga arbete, med små ideella resurser, utgör de en viktig hörnsten i det samiska samhället, där de lyfter och synliggör samiska frågor utanför det samiska traditionella kärnområdet. De har skapat en kulturell och social mötesplats för alla samer, både unga och gamla, vilket bidrar till en stark gemenskap och samhörighet.  Utan deras och andra föreningars insatser skulle en stor del av det samiska kulturlivet stanna upp.

För sitt mångåriga engagemang med att lyfta samiska frågor och synliggöra samernas situation såväl innanför som utanför det traditionella samiska kärnområdet tilldelas Sameföreningen i Stockholm Sámiid Riikkasearvis (SSR) hederpris 2024.

Stockholm/Stuehkie/Stockholbma/Stockhoalmmaa 29 maj 2024

På bilden: Ordförande i Sameföreningen i Stockholm Inger Axiö Albinsson, SSRs förbundsordförande Matti Blind Berg, Inger Björnmalm och Maritha Sandberg styrelsemedlemmar i Sameföreningen i Stockholm.

Print Friendly, PDF & Email