Remisser och yttranden2019-09-13T16:15:09+02:00

Yttranden

SSR:s remiss gällande Skogsstyrelsens förslag

Här kan du läsa SSR:s remissvar gällande skogsstyrelsens förslag på nya föreskrifter avseende anläggning av ny skog. Föreskrifter anläggning ny skog, Dnr 2017/525 Sámiid Riikkasearvi (SSR) har beretts tillfälle [...]

Yttrande över SLV kontroll vid slakt

Sámiid Riikkasearvi (SSR) lämnar följande yttrande över livsmedelsverkets (SLV) förslag till föreskrifter. Inledande kommentarer SSR är en politiskt obunden intresseorganisation för renskötseln och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. Organisationens syfte [...]

Remisser

Remiss om omprövning av vattendomar

Havs- och vattenmyndigheten har skickat ut en remiss om omprövning av vattendomar. Yttrande skall ha inkommit till myndigheten senast den 28 juni. Det kommer att hållas fem samrådsmöten som [...]