Remisser och yttranden2018-05-21T22:23:36+02:00

Remisser och yttranden

SSR:s remiss gällande Skogsstyrelsens förslag

Här kan du läsa SSR:s remissvar gällande skogsstyrelsens förslag på nya föreskrifter avseende anläggning av ny skog. Föreskrifter anläggning ny skog, Dnr 2017/525 Sámiid Riikkasearvi (SSR) har beretts tillfälle [...]

Yttrande över SLV kontroll vid slakt

Sámiid Riikkasearvi (SSR) lämnar följande yttrande över livsmedelsverkets (SLV) förslag till föreskrifter. Inledande kommentarer SSR är en politiskt obunden intresseorganisation för renskötseln och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. Organisationens syfte [...]

[:sv]Laponiaförvaltningen en utvärdering[:]

[:sv]Laponiaförvaltningen en utvärdering, dnr M2016/02649/Nm Sámiid Riikkaservi (SSR) avger följande yttrande med anledning av utvärdering av Laponiaförvaltningen. Läs yttrandet här[:]