Remiss om omprövning av vattendomar

13 maj, 2019

Havs- och vattenmyndigheten har skickat ut en remiss om omprövning av vattendomar. Yttrande skall ha inkommit till myndigheten senast den 28 juni. Det kommer att hållas fem samrådsmöten som myndigheten håller i, dessa orter Stockholm, Nässjö, Umeå, Örebro, Sundsvall. Du kan läsa remissen här :

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2019-05-06-remiss-gallande-forslag-till-nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft-och-den-strategiska-miljokonsekvensbeskrivningen.html

SSR kommer att publicera sitt yttrande på hemsidan när det är färdigställt. Kansliet tar gärna emot era synpunkter på remissen.

Print Friendly, PDF & Email