Remiss, förslag till ändrade jakttider

14 september, 2020

Regeringen har genom ändring i 2 § jaktförordningen (2018:639) gett Naturvårdsverket i uppdrag att minst vart sjätte år se över de jakttider som regleras i denna förordning. Naturvårdsverket har lämnat sitt förslag på förändringar till Regeringen. Det slutliga förslaget är nu ute på remiss, sista svarsdag är den 5 oktober.

Jakttider är ett centralt verktyg för viltförvaltningen och en regelbunden översyn av dessa är en förutsättning för en adaptiv viltförvaltning. Denna översyn omfattar samtliga jakttider som regleras i jaktförordningen. Översynens målbild har varit att säkerställa att jakttiderna:

  • Uppfyller nationell lag, EU:s naturvårdsdirektiv och de internationella överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa.
  • I möjligaste mån inte tillåter att vilt jagas under parnings- och uppfödningsperioder.
  • Ligger i linje med strategi för svensk viltförvaltning.

Här kan du läsa och eller ladda ner remissen i sin helhet:

Har du frågor kring SSR:s yttrande kontakta Jenny Wik Karlsson på jenny@sapmi.se

Print Friendly, PDF & Email