Regionalt Skogsprogram Norrbotten Remissutgåva

Norrbotten är Sveriges största skogslän. Den norrbottniska skogen ger, har gett och kommer att i framtiden att ge, många olika klimatvänliga och hållbara produkter och tjänster till exempel papper, byggmaterial, drivmedel, värme, upplevelser och renbete.

I Norrbotten bedrivs såväl forskning som innovation och vi har ett skogsföretagande i världsklass. Vi vill ta vara på kraften i detta för att stärka länets hållbara tillväxt genom en växande bioekonomi byggd på skogens möjligheter.

Skogen är viktig på många sätt bland annat för att den skapar förutsättningar att leva och verka på landsbygden, för att den bidrar med arbetstillfällen och tillväxt, för att begränsa klimatförändringarna, för den biologiska mångfalden, för rennäringen, för människors hälsa och välbefinnande, för att den hjälper oss bevara vårt kulturarv, för att den hjälper Norrbotten att bidra till att de globala hållbarhetsmålen nås då den växande skogen är en effektiv kolsänka.

Det finns dock fler värden att hämta i skogen i Norrbotten så att fler arbetstillfällen skapas, för att bidra till hållbar tillväxt i hela länet samt till att utveckla Sveriges växande bioekonomi. För att detta ska ske behöver vi samverka mellan aktörer, öka kunskapen om den norrbottniska skogen och skogssektorn så att kunskapen kan användas av myndigheter, företag och organisationer för att prioritera framtida insatser.

Vi är övertygade om att vi i Norrbotten tillsammans, genom dialog och samverkan, kan utveckla och skapa fler värden i skogen på ett hållbart sätt. Därför har vi genom dialog och samverkan samlat kunskap om de möjligheter och utmaningar skogssektorn i vårt län står inför.

I detta dokument presenteras ett antal punkter som vi behöver utveckla och arbeta vidare med för att nå de uppsatta målen.

Läs hela Remissutgåvan här