Regeringen beviljar bearbetningskoncession i Gallok

22 mars, 2022

Regeringen sätter återigen kortsiktiga ekonomiska intressen före samebyarnas rättigheter. Det kan inte sägas på annat sätt än att regeringen klart och tydligt visar på en total respektlöshet mot sin eget urfolk, säger Matt Blind Berg, förbundsordförande SSR.

Vi kommer nu att tillsammans med berörda samebyar analysera regeringens beslut, för processen är långt ifrån över även om regeringen nu sagt ja till koncession, säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist SSR och ombud för samebyarna.

Här kan du läsa regeringens beslut: https://www.regeringen.se/4957da/contentassets/5630057e81454e36a2282694258f11f5/regeringsbeslut-n201704553.pdf

Print Friendly, PDF & Email