Pressrealeaser2018-05-21T16:16:27+02:00

Mark- och Miljööverdomstolen ger inte tillstånd

Mark- och Miljööverdomstolen ger inte tillstånd för täktverksamhet inom Maskaure sameby Pressmeddelande 2020-05-22 Mark- och miljööverdomstolen avslår NNC Industry:s överklagan gällande tillstånd för täktverksamhet. Domen från Mark- och [...]

SSR är samebyarnas företrädare

SSR är samebyarnas företrädare Regeringskansliet arbetar med ett förslag till lag om konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket. En proposition förväntas i höst. SSR avstyrker det nuvarande [...]

Beowulf

Beowulf Mining uppvisar fortsatt ignorans! Pressmeddelande 2020-02-11 Det brittiska prospekteringsbolaget Beowulf Mining aviserade för en tid sedan att de avser "stämma staten" då de anser sig ekonomiskt drabbade av [...]

Till toppen