Politik ska inte påverka utfallet av Juridiska prövningar

Efter att länsstyrelsen i Norrbotten återigen yttrat sig i frågan om en eventuell etablering av en gruva i Gallok har flertalet olika aktörer reagerat starkt. En av de som reagerat kraftigt är Jokkmokks kommunalråd, Robert Bernhardsson. I ett uttalande till SVT[1] säger Bernhardsson ”Om länsstyrelsen får resonera så här i sina yttranden så kommer det att få stora konsekvenser för framtida investeringar”. Vidare framgår det i artikeln att han kommer att vara med på ett flertal möten under den närmaste tiden för att övertyga viktiga instanser att gruvprojektet är livsviktigt för kommunens överlevnad.

– Det är anmärkningsvärt att kommunalrådet så tydligt signalerar att han kommer att försöka påverka utfallet av regeringens beslut om en eventuell koncession ska beviljas eller inte, säger Jenny Wik Karlsson ombud för Sirges Sameby och förbundsjurist vid Svenska Samernas Riksförbund (SSR).

En prövning om en bearbetningskoncession kan beviljas eller inte ska ske utifrån bestämmelserna i miljöbalken och minerallagen.

– Den avvägning som länsstyrelsen gjort nu och gjorde redan 2014 grundar sig på en avvägning mellan två motstående intressen enligt 3 kap. miljöbalken, där länsstyrelsen bedömt att rennäringen ska ges företräde. Länsstyrelsens yttrande redogör på ett tydligt sätt grunderna för sin bedömning utifrån gällande förarbeten, praxis och gällande rätt, säger Wik Karlsson.

– Vi tycker att det känns tråkigt att vårt kommunalråd inte ser rennäringen som en tillgång för kommunen, vår framtid och vår möjlighet att bedriva renskötsel verkar inte vara viktigt, säger Jan Erik Länta ordförande Jåhkågaska och Jakob Nygård ordförande Sirges sameby.

– Det är inte bara vår framtid det handlar om utan även våra barns och kommande generationer, vi har ett ansvar att förvalta våra traditionella marker, ett ansvar som vi vill ta avslutar Länta och Nygård.

1 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/swemin-granskar-kallakyttrande-vi-maste-prata-om-konsekvenserna?cmpid=del%3Afb%3A20171203%3Aswemin-granskar-kallakyttrande-vi-maste-prata-om-konsekvenserna%3Anyh%3Alp

 

För ytterligare information kontakta

Jenny Wik-Karlsson

072 202 12 00

2018-05-21T16:28:45+00:00december 4th, 2017|