Peter Danowsky tilldelas Svenska Samernas Riksförbunds hederspris

1 juni, 2022

SSR:s landsmöte 2009 beslutade att inleda en rättsprocess gentemot staten avseende upplåtelse av jakt och fiske ovan odlingsgränsen. Rättsprocessen pågick under tolv (12) år. Advokat Peter Danowsky har företrätt Girjas sameby under hela rättsprocessen.

Peter Danowsky tilldelas årets hederspris under SSR:s landsmöte i Skellefteå/ Syöldahte onsdagen den 1 juni kl. 16.45 på Scandic Hotel.

Motivering:
SSR:s landsmöte beslutade 2009 att påbörja en process gentemot staten avseende upplåtelse av jakt och fiske ovan odlingsgränsen.

Advokat Peter Danowsky, Stockholm tilldelades uppdraget att företräda Girjas sameby i sin talan mot staten. Med sin stora kompetens och yrkesskicklighet har advokat Peter Danowsky varit en starkt bidragande till framgången i Girjasmålet.

Advokat Peter Danowsky har under den långa rättsprocessen som pågick under tolv år visat en stor ödmjukhet och respekt i samarbetet med både Girjas sameby och SSR. Hans engagemang, nyfikenhet och tålamod har sträckt sig långt utanför juridikens ramar, något som uppskattats av samtliga parter som varit involverade i denna unika rättsprocess.

Genom sitt djupa och tålmodiga engagemang i denna långvariga process gentemot svenska staten har advokat Peter Danowsky bidragit till att skriva ett nytt kapitel i den samiska rättshistorien, och samtidigt flyttat fram positionerna för urfolksrätten både nationellt och internationellt.

Fakta:
SSR:s årliga hederspris tilldelas till en person som gjort förtjänstfulla insatser för att sprida inspiration och kunskaper av betydelse för utvecklingen av samiskt näringsliv och samiskt samhällsliv. Pristagaren kan vara same eller inte same, man eller kvinna, ung som gammal.
Hederspriset delas ut vid SSR:s landsmöte och består av ett diplom och ett samiskt hantverk.

Print Friendly, PDF & Email