“Vi ska tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.”

Svenska Samernas Riksförbund logotyp

Pressmeddelande

Återigen internationell kritik mot Sverige

Återigen internationell kritik mot Sverige

Rådgivande kommittén för ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter publicerade idag 19 februari sitt femte granskningsyttrande av Sverige. Kommittén granskar om och på vilket sätt Sverige uppfyller sina åtagande enligt Ramkonvention för...

läs mer

SSRs Landsmöte 2024 Gällivare

 Ombudsmöte 28 maj, Landsmöte     29 – 30 maj 2024

Anmäl dig här >

Utställningsplats anmäls här >

LÄS MER

Trafikverkets sida för dig som arbetar i renskötseln

Här hittar du information rörande bland annat:

  • frågor kopplat till avstängning av väg i samband med flytt av renar, information/varning om renar i närheten av väg eller järnväg
  • önskemål om renvarningsskyltar
  • en anmälan om trasigt viltstängsel
  • frågor kring hantering av påkörda renar på väg/järnväg
  • önskemål om nytt viltstängsel, nya passager över väg eller järnväg
  • synpunkter på vägunderhåll (saltning, plogning med mera).

Utbildningar

Kalender

mar
11
mån
2024
Kvällswebinarium om hur utfodring påverkar renarnas bete
mar 11 kl. 18:30 – 19:30
Kvällswebinarium om hur utfodring påverkar renarnas bete

I webinariet presenteras resultat från ett doktorandprojekt som undersökt effekter av vinterutfodring på renens framtida förmåga att utnyttja naturliga betesmarker.

Resultaten baseras på en intervjustudie i Sverige och Finland där renskötarnas erfarenheter undersöktes om orsaker till utfodring och hur utfodring påverkar renarna. I ett utfodringsförsök undersöktes också hur utfodring av renkalvar påverkade deras val av betesmark, betesbeteende och vikt senare i livet.

Länk till avhandlingen finns här >

Måndag 11 mars kl 18.30 – 19.30 via teams.
Anmäl dig HÄR senast 11/3 kl. 16.00

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har tagit fram informationsmaterial om renar och trafik på svenska, tyska och engelska. Arbetet med att sprida denna information är en del i att skapa en säkrare miljö för både renen, dess skötare och trafikanter.

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Renhälsa

Utfodringsbroschyr

Just nu skicka in prover på lav i säck

Ny broschyr om utfodring och djurvälfärd i samarbete med renskötare, Ulrika Rockström, veterinär på Gård & Djurhälsan och Birgitta Åhman, professor inom renskötsel på SLU.

Broschyren har finansierats med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Utfodring av renar

Om du har utsatts för ett brott bör du anmäla det till polisen så snart som möjligt.