Öppet brev till Sveriges Regering och Riksdag

Under de senaste dagarna har en intensiv debatt pågått gällande förvaltningen av vargstammen i Sverige. Debatten har sin utgångspunkt i ett avslag om skyddsjakt på varg, vilket har lett till att sökanden, en fårbonde i Molstaberg nu avvecklar sin verksamhet. Ägarna till Molstaberg har under lång tid utsatts för angrepp av varg på sin fårbesättning vilket naturligtvis skapat oro, lidande och stress hos både djur och ägare. Nu har dom tagit ett beslut som förmodligen inte varit lätt, att lägga ner sin verksamhet. Det kan inte annat ses som en konsekvens av en misslyckad rovdjursförvaltning, och en tragedi för ägarna.

Flertalet riksdagsledamöter samt företrädare för regeringen har med anledning av händelserna i Molstaberg uttalat sig i frågan, där budskapet varit att det måste till åtgärder för att förhindra att detta sker igen. Det är naturligtvis bra att politiker uttalar sig, men det krävs handling också för att orden inte bara ska förbli ord.

Från SSR sida känner vi stor sympati med fårägaren i Molstaberg, detta är något som våra medlemmar upplever dagligen året om. Våra medlemmar vittnar om ständig kamp för sina djur, sin möjlighet till utkomst, sin rätt att bedriva renskötsel och föra traditionen och kunskapen vidare.

Samtliga av de ”fem stora” rovdjuren har under lång tid ökat i antal inom renskötselområdet samtidigt som målet att nå den av riksdagen antagna toleransnivån om max 10 % förlust av ren till rovdjur är långt bort (SSR har en antagen nivå om max 5% förlust till rovdjur). Samebyarna förväntas också aktivt bidra med inventering av rovdjuren samt stå för kostnaderna vid exempelvis skyddsjakt och andra eventuella förebyggande åtgärder. Det skall också nämnas att dagens inventeringsmetoder och medföljande kriterier i princip omöjliggör en inventering som speglar verkligheten. Detta är en ekvation som långt ifrån går ihop, dåliga inventeringsresultat innebär försämrade möjligheter till en balans i förvaltningen.  Dessutom har ersättningen för inventering och för förlust och skador av rovdjur legat på samma nivå sedan 1996. Är detta rimligt?

Dagens förvaltning innebär att över hälften av de renar som varje år ska gå till renköttproduktion, dödas av rovdjur. Den yttersta konsekvensen om detta får fortgå är en pågående utarmning av den samiska kulturen – en kultur som är helt beroende av en välmående renskötsel. Vi vet att flera medlemmar har eller funderar på att avveckla sin verksamhet på grund av dagens rovdjursförvaltning, precis som fårbonden i Molstaberg.

Det finns stora brister i dagens rovdjursförvaltning, den händelse som nu skett och de som sker dagligen måste ses som symptom på en förvaltning som inte är hållbar.

I dag presenterar FN:s rasdiskrimineringskommitté sina rekommendationer till Sverige, precis som för fem år förväntas det finnas tydliga rekommendationer om åtgärder för att minska rovdjurförlusterna för rennäringen. Denna fråga måste tas på allvar av er politiker inte bara genom debatt i riksdag, uttalanden i media utan genom handling i politiken.

 

Nils Anders Jonsson                                            Jenny Wik Karlsson

Styrelseledamot SSR                                            Verksamhetschef SSR

 

För ytterligare information kontakta

Jenny Wik Karlsson                  072-202 12 00

Nils Anders Jonsson                 070-697 60 14

 

Ladda ner brevet som Pdf här