Öppet brev till Regeringen angående Gruvetablering vid Gallok

16 juni, 2021

Sámiid Riikasearvi (SSR), Sirges och Jåhkågasska samebyar har i ett öppet brev till Ibrahim Baylan framfört att ett avslag på Beowulfs ansökan om bearbetningskoncession är det enda rimliga beslut som regeringen kan fatta.

– För oss är det otänkbart att Regeringen skulle fatta ett beslut som innebär att en gruvetablering skulle tillåtas, både utifrån att det påverkar våra rättigheter att bedriva renskötsel och att det kommer få en betydande påverkan världsarvet Laponia, säger Jan-Erik Länta, Ordförande Jåhkågasska tjiellde.

– Den samiska kulturen inom världsarvet är levande och vital. Renskötseln och dess binäringar har bidragit till att skapa ett levande landskap både historiskt och i nutid.  En eventuell gruvetablering påverkar inte bara Sirges och Jåhkågasska, utan påverkar också angränsande samebyar, säger Mikael Kuhmunen, ordförande Sirges sameby.

– Regeringen måste också ta i beaktande att Gallok ligger inom samiska traditionella områden, när beslut ska fattas, som kommer påverka samebyarnas markanvändning måste de samiska representanternas inställning väga tungt, vilket framgår tydligt av den internationella rätten men har också uttryckts av Högsta domstolen i Girjas målet, säger Jenny Wik Karlsson, Förbundsjurist vid Sámiid Riikkasearvi.

Samebyarna och SSR vill också skicka en tydlig signal till Beowulfs Aktieägare inför deras årsstämma som genomförs 19 juni i London.

Det är dags för aktieägarna att ställa krav på Beowulf om ett ansvarsfullt agerande. The International Council on Mining and Metals (ICMM) har I sina riktlinjer tagit fram “No-go” commitment”, som bland annat fastslår att gruvprojekt som riskerar påverka världsarv inte skall ges tillstånd.

– Det är dags att bolaget agerar på ett sätt som visar att de följer de internationella riktlinjer som finns, och det enda rätta är att dra tillbaka sin ansökan avslutar, Länta, Kuhmunen och Wik Karlsson.

Läs det öppna brevet här öppet_brev_baylan_ang_gallok

Print Friendly, PDF & Email