Kontrollprogram
Vindkraft – Renskötsel

En heldag med fokus på kontrollprogram
vindparkens påverkan på renskötseln

Onsdag 20 juni
Plats: Stockholm
Seminariet startar 10:00
Kaffe och macka finns från 9:30
Avslut 16:00

Förmiddagen bjuder på tre föreläsningar kring erfarenheter av kontroll-program. Föreläsarna kommer från en sameby, en vindprojektör och ett konsultföretag.

Eftermiddagen bjuder på en workshop kring förbättringar av kontrollpro-gram, hur får en fram värdefulla resultat, spridning av resultat etc.

Seminariet är en del av SSRs projekt Biekkasuodji och genomförs i samarbete med Svensk Vindenergi. Seminariedagen är gratis för representanter från samebyar, projektörer och tillståndsmyndigheter.

Vi siktar på en jämn balans mellan företrädare från samebyar & projektörer. Vid fler anmälda än det finns platser kommer vi ge plats till en representant per unik sameby/projektör.

Anmälan och ev frågor görs till Maria: maria@sapmi.se, 070-554 03 21

Har du allergier eller andra behov som vi behöver veta om? Nämn detta när du an-mäler dig.

Reseersättning ges till samebymedlemmar.