Nyhetsbrev nr 9

Ordförande har ordet

De första höstmånaderna har passerat med både slakt och jakt, den torra sommaren till trots verkar både ren och älg vara vid god kondition. Renköttspriserna ligger ungefär på samma nivåer som föregående höst vilket känns bra och är ett tecken på att vi åstadkommit en hel del gällande marknadsföringen av våra produkter, ett jätteviktigt arbete som måste fortlöpa.

Vi har inlett våra årliga möten med ledningen i de stora skogsbolagen, möte har hållits med Sveaskog och SCA står näst på tur. Dessa möten på ledningsnivå är viktiga, om de inte har förståelse för vår verksamhet riskerar följden bli att dåliga beslut fattas längre ut i leden vilka kan få stora konsekvenser för renskötseln.

Uppdrag gransknings reportage om rovdjursförvaltningen speglade renskötarnas vardag på ett tydligt sätt, men det visade också på att vi har en lång väg kvar till vi uppnått vårt krav om max 5% förluster Förhoppningsvis bidrar reportaget tillsammans med vårt arbete att frågan lyfts och att vi får till en förändring. Kommentarerna på sociala medier med anledning av reportaget var bitvis väldigt tråkig läsning, resultaten från rapporten om rasism mot samer som publicerades samtidigt blev direkt befästa.

Rovdjurs- och markanvändningsgruppen har möten denna vecka där många frågor kommer att diskuteras, jag ser framemot att närvara vid dessa för att fånga upp de tankar och idéer som lyfts för att kunna ta dessa vidare till styrelsen.

22–23 oktober träffas styrelsen på kansliet för möte där bl.a. riktlinjerna för det strategiska arbetet under kommande verksamhetsår dras upp. Snön som föll för några veckor sen var blöt och ställde till det för renbetet inom vissa områden, några byar har tvingats påbörja renskötselarbetet tidigare än planerat. Nu verkar värmeböljan tinat bort det mesta igen och förhoppningsvis var det här den kommande vinterns enda dåliga väderfenomen.

Sávan buori čavčča didjiide, gulahallamis.

Niila Inga
Ordförande