Förvinterns skiljningar och flytt till vinterlanden har påbörjats på många håll, regnkläder verkar vara ett måste att ha på sig. Det blöta vädret skapar väldigt stor oro hos många renskötare men förhoppningen är ändå att den kommande vintern blir hanterbar.

Utdrag ur Ordförande har ordet

Rena och trafik

Skiljning pågår för fullt i en del samebyar och vissa har redan nått vinterbeteslandet. SSR arbetar tillsammans med polisen med att sprida information för att minska antalet renpåkörningar.

CWD

SSR uppmanar alla samebyar att ta CWD prover och skicka in dem till SVA för analys.

Till Nyhetsbrevet