Ny broschyr om utfodring av renar

31 januari, 2023

Sámiid Riikkasearvi arbetar för en livskraftig, hållbar och naturbetesbaserad renskötsel – att renen går fritt året om och har tillgång till växter och lav på marken och/eller på träden. Utfodring, speciellt i hägn, innebär onaturliga levnadsförhållanden för renarna. Idag behöver dock allt fler renägare utfodra sina renar i perioder beroende på en mängd olika faktorer. Till följd av bl.a. klimatförändringen och samhällsutbredningen i norra Sverige har både renens tillgång till naturligt bete och möjligheterna till flexibilitet inom renskötseln minskat.

Det är viktigt att komma ihåg att alla har olika förutsättningar beroende på anledning till utfodringen, antal renar som ska fodras och hur länge, om renarna är vana att utfodras, praktiska förutsättningar kring hagar och betesområden, samt tillgång till utrustning och arbetskraft. Rådfråga gärna andra renägare med erfarenhet, men ta också hänsyn till era egna förutsättningar. Det viktigaste är att anpassa utfodringen så att renarna ges bästa förutsättningarna att må bra.

SSR har tagit fram en broschyr om utfodring och djurvälfärd i samarbete med renskötare, Ulrika Rockström, veterinär på Gård & Djurhälsan och Birgitta Åhman, professor inom renskötsel på SLU. Broschyren har finansierats med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Broschyren finns tryckt i två versioner, en på nordsamiska och en på svenska, och finns att hämta på kansliet. Båda versionerna finns på hemsidan för nedladdning.
På hemsidan finns även en kort sammanfattning med viktiga råd från broschyren på Umesamiska, Pitesamiska, Nordsamiska och svenska.

Länk till utfodringsbroschyren: www.sapmi.se/klimatanpassning/utfodring/ 

Print Friendly, PDF & Email