Nolltolerans mot Contorta i renskötselområdet

I dagarna träffas ordförande för samebyarna i Stockholm för att gemensamt diskutera aktuella frågor.

En av frågorna på agendan var främmande Trädslag/Contorta i renskötselområdet.

Contorta är en invasiv art som gör renbetesmarkerna obrukbara i och med att det blir ett renskötselimpediment och en stor areal betesmark inte kan användas för renbete. Framkomligheten och betesmöjligheterna minskar och för samebyn och den enskilde renägaren medför det ökade kostnader.

Samebyordförande uttalar följande:

  • Vi kräver att storskogsbruket tar sitt ansvar och slutar plantera Contorta i renskötselområdet, och tar fram en plan för hur befintliga bestånd kan avvecklas.
  • Vi kräver respekt för vår rätt att kunna använda marken för renbete och accepterar inte att Contorta planteras på våra marker.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Jonsson                           070 570 55 56

SSR

 

Tomas Nejne                              070 259 72 73

Vilhelmina Södra

Av samebyarna utsedd talesperson