Våra marker är inte till salu

Pressmeddelande 2018-06-19

Frågan en eventuell etablering av en kvartsgruva i Nasafjäll är just nu högaktuell. I dagarna pågår en så kallad befaring (syn) i området, representanter för norska regeringen, samebyar, reinbetesdistrikt och gruvbolaget Elkem finns på plats. Elkem har ansökt om expropriation av det tilltänkta området vilket innebär om det blir realitet att de samebyar och reinbetesdistrikt blir fråntagna sina rättigheter mot ersättning.

Berörda samer och företrädare för samiska organisationer har sedan länge aviserat sitt starka motstånd mot en etablering av en gruva, vilket nonchalerats av både norska staten som bolaget.

– Det är under inga omständigheter acceptabelt att våra marker år 2018 fortsatt koloniseras som om som om det inte fanns nån morgondag, säger Niila Inga förbundsordförande vid SSR. Att bli behandlad som om att vi inte fanns är nonchalant, det är våra medlemmars framtid det handlar om, fortsätter Niila Inga.

Perioden mellan 1634 och 1702 är en mörk historia i vårt arv, men framförallt en skamfläck för staterna. Silverbrytningen som pågick under dessa år orsakade lidande för djur och människa. Våra förfäder utnyttjades under slavliknande förhållanden för att transportera silvret åt staten. Såren finns kvar, både hos oss som folk men också i naturen. Nu återupprepar sig historien igen.

– Att använda sig av tvångsåtgärder som expropriation är den yttersta åtgärd som en stat kan vidta. Det ligger därför ett stort ansvar hos varje stat att noga överväga när en sådan åtgärd ska användas, säger Jenny Wik Karlsson förbundsjurist vid SSR.

SSR deltar under de två dagarna som befaringen pågår för att bistå de berörda samebyarna och visa sitt stöd i deras kamp för sina rättigheter. SSR stödjer samebyarna i det moratorium som uttalats.

– Vi utgår från att norska staten inte säljer våra samiska sedvanemarker till förmån för ekonomiska intressen. Det som sker nu kan inte sägas vara respektfullt, inte för naturen och inte för oss, avlutar Niila Inga

För ytterligare information kontakta
Förbundsjurist Jenny Wik Karlsson 072-202 12 00
Förbundsordförande Niila Inga 072-236 07 83