Missvisande rovdjursinventeringsresultat

I ett uttalande i Sveriges radio Norrbotten den 4 juni säger Alexander Winiger, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Norrbottens län, att årets rovdjursinventeringar visar på ett dystert resultat.

Samebyarna i Norrbotten delar inte Länsstyrelsens syn, rovdjursproblematiken för samebyarna är fortsatt mycket svår. Det finns inga tecken på att rovdjursstammarna minskat, rovdjursförlusterna tyder på det motsatta.

SSR är väldigt kritisk till uttalanden av denna karaktär, de bidrar enbart till att polarisera debatten och skapar ett hårdare samhällsklimat vilket drabbar våra medlemmar väldigt hårt.
Årets rovdjursinventering har kraftigt försvårats p g a rådande väderleksförhållanden under inventeringsperioden vilket lett till att inventeringen misslyckats totalt. Om vädret gjort det omöjligt att inventera en art, ska Naturvårdsverket istället göra en uppskattning av beståndet (SFS 2009:1263). Länsstyrelsen ska redovisa ett genomsnittligt inventeringsresultat för arten utifrån resultaten från de närmast föregående tre årens inventeringar för samebyn. (STFS 2007:9)

– Det här tyder på ett kraftigt systemfel, vilket framförts till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket flertalet gånger under de senaste åren. Det nya klimatet med för-ändrade snö- och väderleksförhållanden gör att det krävs en översyn av inventeringsrutinerna, säger Niila Inga, förbundsordförande på Sámiid Riikkasearvi/ SSR.

SSR ställer sig även väldigt kritisk till att man från Länsstyrelsens sida uttalar sig om den preliminära rapporten gällande järvinventeringen eftersom inventerings-perioden inte ännu är avslutad.
– Resultatet av en misslyckad rovdjursinventering får allvarliga konsekvenser för våra medlemmar, missvisande resultat påverkar den enskilda renägaren, vilket är mycket allvarligt, avslutar Niila Inga.

SSR bistår i dagsläget fem samebyar i länet med denna fråga, och kommer att initiera till möte med ansvariga.

För ytterligare information kontakta

Niila Inga

Förbundsordförande 
070 546 91 19

Ladda ner pressmeddelandet här