Noerhtenaestie sameförening

Föreningen bildades 1977 och är en länsförening. Föreningen har ca 90-100 medlemmar, men tyvärr minskar medlemsantalet för varje år. Mona Gadd är sameföreningens ordförande, hon har varit ordförande i fem år.

-Det är svårt med återväxten, vi vill att fler ungdomar skall engagera sig, men liksom många andra föreningar  är det svårt att hitta ungdomar som vill vara aktiva . Vi vet att det finns många samer i Sundsvall, men alla är inte med i sameföreningen, säger Mona Gadd.

-Vi har påbörjat planering, vi kommer ha jubileum nån gång under våren. Alla sameföreningar är välkomna att fira tillsammans med oss säger Mona Gadd.
Sundsvalls kommun har ansökt om att få bli samisk förvaltningskommun, men deras ansökan är ännu ej beviljad.
-Vi har en bra dialog  med kommunen, de rådfrågar oss om de planerar några samiska aktiviteter.

Se utvecklingen på detta i nyhetsbrevet nr 7 2018

42 Hans väver band 151107

Mona Gadd vill särskilt lyfta fram styrelsen i sameföreningen.

-Vi har en fantastisk styrelse, vi är väl inarbetat team och vi trivs väldigt bra med varandra.
Noerhtenaestie sameförening har en rad aktiviteter under  året, varje år firar föreningen den 6 februari, samefolkets dag. De har haft sitt årliga, traditionella renkok som är mycket uppskattat av medlemmarna. De har även haft lassokastning, brödbak och bjudit på fika vid Norra Bergets sameviste.
-Vårt önskemål  är att SSR skulle ordna en sameföreningsträff så att vi får träffa andra sameföreningar dels för att skapa nätverk och dels byta erfarenheter hur andra föreningar arbetar. Vi är medlemmar i SSR eftersom vi vill stödja SSR:s arbete som driver frågor som handlar om  våra samiska rättigheter avslutar Mona Gadd, ordförande i Noerhtenaestie.

Hans Andersson, en av medlemmarna, väver band på sameföreningens vävkurs