Ammarnäs sameförening

1905 bildades Sorsele lappförening, som senare ombildades till Ammarnäs sameförening, som är en av de äldsta sameföreningarna i Sverige. Föreningen har ca 145 medlemmar, de flesta från kommunen, men föreningen har även medlemmar från andra delar av Sverige. Enligt föreningens stadgar och mål kan vem som helst bli medlem  under förutsättning att man vill arbeta för samisk kultur. Navet i sameföreningens verksamhet är Samegården i Ammarnäs som föreningen äger. För att få intäkter hyr sameföreningen ut kontorslokaler till Rans och Grans samebyar. Samegården byggdes  under 1980-talet. Det är  den enda Samegård som finns i Västerbotten.

Sameföreningen har en rad återkommande arrangemang varje år, bl.a. firar föreningen  den samiska nationaldagen 6 februari. Då bjuder föreningen in alla boende i Ammarnäs till Samegården på fika och ett kulturinslag.
-Det brukar vara väldigt uppskattat, säger Åsa Skum som är vice ordförande i sameföreningen.
Sameföreningen arrangerar även påsk- och julmarknad där man säljer lokalt hantverk, främst till turister.
”Lapphelgen” i Ammarnäs som alltid genomförs helgen före midsommar är en gammal traditionell samehelg som sameföreningen håller i. Den inleds alltid med en gudstjänst  i de gamla samiska kapellet i Gillenuolle och på söndagen är det högmässa i kyrkan i Ammarnäs.
-Vi har dessutom ett väldigt bra samarbete med Ran och Grans samebyar. Varje år skänker respektive sameby en matren  vardera till sameföreningen och dessutom  skänker  de oss en varsin levande ren i prispengar till lassokastningen under lapphelgen, säger Åsa Skum.

1273941_630243050331375_1959992649_o
Allt arbete inom sameföreningen sker ideellt. Under sommaren driver sameföreningen ett sommarkafé på Samegården för att få in pengar till sameföreningen. För att dryga ut kassan  så hyr sameföreningen ut lokaler till dem  som är i behov av kontorslokal eller mötesrum.    
-Vi försöker att inte bränna ut oss, utan alla i sameföreningen gör det dom är bra på. Vi har en omfattande kursverksamhet, vi har t.ex. 1 -dags kurser i hur man risar en kåta, kurser i duodji, koltsömnad mm. Vi försöker anlita lokala kursledare i den mån de finns. Dessutom har vi  har ett bra samarbete med Sorsele samisk förvaltningskommun och ett studieförbund. Det betyder att vi kan genomföra alla dessa kurser för sameföreningarnas medlemmar. Under 2017 kommer vi dessutom att besöka de samiska kyrkodagarna i Arvidsjaur, avslutar Åsa Skum.