Lämna in Motion till Landsmötet i Saadteskenjuana

Motioner skickas till info@sapmi.se eller visa vanlig postgång till

Sámiid Riikkasearvi – SSR
Formvägen 16
906 21 Ubmeje

eller

Fyll i uppgifterna nedan och skicka in. Ni kan både skriva och ladda upp.

Här kan ni skriva in motionen om det är att föredraMotion