Konsultationsordningen är beslutad

27 januari, 2022

Riksdagen beslutade igår om lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket. SSR har avstyrkt lagförslaget och har haft synpunkter under processen. SSR menar att konsultationsordningen inte uppfyller de krav som den nationella och internationella urfolksrätten ställer i fråga om samebyns rättigheter.

– SSR anser att samebys rättigheter är mera långtgående än konsultationsordning ger uttryck för, säger Matti Blind Berg.

SSR menar att lagen bland annat saknar bestämmelser som tydliggör samebyns ställning som rättighetsinnehavare. Vidare garanterar inte lagen reellt och effektivt inflytande för samebyn och dess medlemmar. Matti Blind Berg fortsätter:

– Nu när konsultationsordningen är på plats är det viktigt att staten, regioner och kommuner under konsultationerna verkligen hörsammar samebyns åsikter och respekterar samebys rätt att fatta beslut över sina marker.

SSR har under processen framfört att samebyarna inte ska omfattas av lagen. SSR menar att samebys rätt till konsultation ska regleras särskilt. Förslagsvis i en egen lag alternativt i befintlig sektorslagstiftning. SSR menar att det är viktigt att frågor kring samebyns rättigheter och hur de bäst ska regleras diskuteras i den kommande utvärderingen.

Print Friendly, PDF & Email