Utökad provtagning CWD

Inför provtagning:

Se till att ni har provutrustning för ren hemma. Kit med provrör och sked, remiss samt ett stort vitt avtorkningsbart kuvert med buntband med en gul plastbricka på. Bra att ha med är en vass kniv – en del föredrar en kortare, penna som fungerar i alla väder, kraftig tejp och ev. såg/fogsvans.

OBS! i den utökade provtagningen ska även en del av käken skickas in, därav är provtagningskittet lite annorlunda.

För att beställa mer provtagningsmaterial kontakta SVA, telefon 018-67 40 00 (fråga efter Viltsektionen) eller via e-post vilt@sva.se ange då namn, adress och telefonnummer.

Kom ihåg att säga att ni ingår i den utökade provtagningen så att de skickar rätt provkit.

Skedprov (hjärnstamsprov) och lymfknutar:

Ta ut hjärnstamsprov och lymfknutar. 

Instruktionsfilm 1

CWD, Prov lymfknutor på ren

Instruktionsfilm 2

Skedprov på ren, CWD

Käkprov

Lösgör käken med kniv och bryt sedan av den. Halvan med både framtänder och kindtänder ska skickas in. Ryms den inte i påsen kan den delas i två med såg/fogsvans. Har man inte en såg/fogsvans till hands så kan man bryta käken igen. Rulla in käken i de medföljande absorberande kompresserna. Använd gärna tejp för säkerhets skull. Käken får under inga omständigheter göra hål på påsen och kuvertet. Följ instruktionerna som finns medskickade i provtagningsmaterialet.

Man kan välja att skicka in käken senare ex. om många prov ska tas kan käkarna sparas och skickas senare i kartong. Det är då viktigt att de märks upp så man är säker på vilken käke som hör till vilken ren.

Obs! Se till att kuverten är helt rena från blod innan de skickas.

Instruktionsfilm 3

Utökad CWD-provtagning Käkprov

Skicka in

Kasta använda plasthandskarna, provtagningsskeden och pincetten i brännbart. När man förpackat proverna enligt instruktionerna blir det över tre etiketter med löpnummer. En av dessa kan man använda på ersättningsblanketten från jordbruksverket. Man kan också använda en etikett för att märka upp vilken ren provet tillhör.

Om man inte har möjlighet att skicka sina prover omgående kan man förvara dem i frys tills man har möjlighet att skicka dem.

Instruktioner på SVA:s hemsida om att packa prover; klicka här.

Efter provtagning

Provsvar kan dröja upp till någon vecka. Om ni fryser in köttet så märk gärna upp vilka delar som tillhör vilken ren om ni har möjlighet. Notera också var alla slaktresterna finns, samt skinn och horn.

Om ni skickat in många prov kan ni välja hur ni vill göra. Antingen märker ni upp alla delar från samma ren inkl. skinn och horn eller så lägger ni allt i samma hög. OM det skulle bli ett positivt provsvar vill myndigheterna helst ha tag i så mycket som möjligt från det djuret. Alla delar som går att få tag i ska då destrueras och JBV ersätter det som är av värde.

(Om ex. skinnet ligger tillsammans med 5 andra skinn kommer alla skinn att destrueras och JBV ger ersättning för alla 5.)

Ersättning för CWD-provtagning

Jordbruksverket betalar ut en ersättning på 300 kr för skedprover. Observera att man inte får någon ersättning för att skicka in hela huvuden. Ersättningen söks via en blankett som skickas in till Jordbruksverket.

Blankett finner du här

På blanketten kan man klistra en överbliven etikett, en för varje prov.

Om den utökade provtagningen

Det är mycket viktigt att prover skickas in både från riskdjur och normalslakt.

Inget går att säga säkert men med den information vi har idag och med de insatser som gjorts hittills så förväntar vi oss inte att hitta CWD hos våra renar. Vi måste dock provta så mycket som möjligt för att säkerställa att CWD inte finns bland renarna och för att kunna utesluta en smittsam variant av sjukdomen.
Bra att komma ihåg är att de på norsk sida tagit över 82 000 prover varav ca 40 000 på ren. Den smittsamma varianten av CWD är endast hittad på 19 renar i Nordfjella. De fall på älgar och en hjort i Norge liknar inte fallen på ren och tros vara spontant uppkommen och därmed begränsat smittsam.

Behöver ni råd, stöd, instruktioner eller annan typ av assistans, kontakta Anna-Karin Svensson 070-253 51 87,  anna-karin@sapmi.se

Instruktionsfilm 1

CWD, Prov lymfknutor på ren

Instruktionsfilm 2

Skedprov på ren, CWD

Instruktionsfilm 3

Förpacka CWD – prov

Instruktionsfilm 4

Underkäke för åldersbestämning