Måndagen den 2 september inleds huvudförhandlingen i det s k ”Girjasmålet” i Högsta domstolen

Pressmeddelande 2019-08-27

Om knappt en vecka inleds förhandlingen i Högsta domstolen i det uppmärksammade samerättsliga målet rörande jakt och fiske, ”Girjasmålet”. En lång rättslig prövning som började med att Girjas sameby lämnade in en stämningsansökan mot staten i maj 2009 närmar sig ett slutligt avgörande. Målet gäller om det är Girjas eller staten som har bättre rätt till jakt och fiske i samebyns område och om det är Girjas eller staten som ska bestämma över upplåtelser av jakt och fiske på samebyns område. Detta har stor principiell betydelse för synen på samiska rättigheter.

I Gällivare tingsrätt blev domen en full framgång för Girjas, medan Hovrätten, sedan staten överklagat domen, ansåg att visserligen har samebyn i förhållande till staten bättre rätt till jakt och fiske, men den nuvarande lagstiftningen, där det är staten som bestämmer över upplåtelserna strider inte mot de rättigheter som Girjas har. Den domen har av många ansetts svårbegriplig. Både Girjas och staten har överklagat den. Högsta domstolen beslöt att ta upp målet till prövning och bestämde också att huvudförhandling ska hållas, vilket är ganska ovanligt. Målet är planerat att pågå fram till början av oktober.

För ytterligare information om processen finns möjlighet att ställa frågor till samebyns ombud Advokat Peter Danowsky på onsdag 28 augusti kl 16 på Danowsky&Partners kontor, Sveavägen 17 (Hötorgshuset närmast Konserthuset) i Stockholm.

En kort sammanfattning av målet finner ni här; https://www.sapmi.se/renbetesmal/girjas/sammanfattning-girjas/

För ytterligare information eller frågor går det också att kontakta

Mats Berg, ordförande Girjas sameby 070-397 69 77

Åsa Larsson Blind, förbundsordförande Sámiid Riikkasearvi/SSR 070-254 33 56