Inbjudan till seminarium om hatbrott mot unga renskötare

Har du fått egendom kopplad till renskötseln saboterad, dina eller din familjs renar skjutna eller skadade eller av en annan människa? Har upplevt du rasism eller kränkningar? Eller blivit utsatt själv för något brott mot dig som person?
Är du orolig att det ska hända?

Sámiid Riikkasearvi (SSR) inbjuder härmed ungdomar mellan 18 och 30 år verksamma inom renskötseln att delta vid seminarium om hatbrott och rasism mot unga renskötare. Polismyndigheten medverkar bland annat för att berätta om sitt arbete, var man kan vända sig om man blir utsatt, och vad hatbrott innebär.
Jenny Wik Karlsson, SSR, medverkar med en föreläsning om djurskydd och vilket ansvar du som renskötare har, och andra aktuella frågor gällande djurskydd inför kommande skiljningssäsong.

Ubmeje (Umeå) den 18 december 13.00 – 16:00 på SSR:s kansli

Träffarna möjliggör tillfällen för Polisen att inhämta kunskap om unga renskötares situation. Seminarierna är en del i ett projekt som SSR bedriver, nedan finns en kort bakgrundsbeskrivning av projektet:

För första gången driver SSR ett projekt som syftar till att lyfta hur rasism och hatbrott påverkar de yngre inom renskötseln.
SSR:s mål är att öka kunskapen hos de yngre inom renskötseln om vad rasism och hatbrott är, och hur det kan förebyggas.

Under projektet kommer det att tas fram en informationsskrift om rasism, som bland annat ska innehålla aktuell lagstiftning, var man kan vända sig om man blir utsatt för rasism och hatbrott, intervjuer och reportage.

För att kartlägga rasism och hatbrott intervjuas totalt 15 ungdomar, och alla informanter är anonyma.

Informationsskriften kommer att spridas till bland annat medlemmar, samebyar och sameföreningar, men även till ungdomsförbund, politiker, samt till övriga samiska organisationer i Finland och Norge.

Projektet har fått stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

För ytterligare information kontakta Anna-Karin Svensson, projektledare, anna-karin@sapmi.se
För anmälan, fyll i den här till höger eller om du läser detta på platta eller i telefon, kolla nedan.
Fika finns