Hovrätten har meddelat dom i de så kallad Girjasmålet. Hovrätten ger samebyn en bättre rätt än staten till jakt och fiske i området. SSR arbetar nu med att analysera domen. Du kan läsa hela domen här: t 214-16 dom