Golleguolli seminarium 19 okt 2022 i Jokkmokk

21 september, 2022

Projektet Golleguolli bjuder in till en träff för att diskutera och belysa traditionella samiska mattraditioner med tonvikt på fiske.
Start kl 09.00 med fika och avslut med gemensam lunch kl 12.30.

  • Filmvisning Golleguolli. SSR dokumentationsprojekt med syfte att visa samiska traditionella fiskemetoder i Sápmi. Medverkande Per Nikolaus ”Nicke” Nutti, Sirges sameby, Lotta och Tom Svensson och Leif Lundberg från Maskaure sameby.
  • Sametingets näringsnämnds ordförande Veronica Håkansson: ”Samisk näringsliv är viktigt för den samiska kulturen.”
  • Slow Food Sápmi styrelseledamot, Per Eric Kuoljok. “Samiskt fiske och resursfördelning.”
  • Samernas utbildningscentrum, Elena Walkeapää. “SÅG roll somutbildningsinstitution”
  • Doktorand Julia Carrillo institutionen för kost-och måltidsvetenskap, Umeå universitet. ”Den vildfångade röding från jokk till kock.”
  • Panelsamtal: “Vilka möjligheter finns det att utveckla samiska traditionella mathantverket med tonvikt på fiske?” Moderator: Ellacarin Blind.

13/10 – Sista dag för anmälan för fysiskt deltagande.
18/10 kl. 12.00 – Sista dag för deltagande online.
Anmälan görs genom denna länk: https://response.questback.com/samernasutbildningscentrum/golleguolli

Läs hela programmet  här: Golleguolli – seminarium

 

Print Friendly, PDF & Email