Högsta Domstolen meddelande idag prövningstillstånd i jakt/fiskemålet, det så kallade Girjasmålet.

– Högsta Domstolens besked känns inte överraskande, säger Jenny Wik Karlsson. Det är viktigt att vi får ett klarläggande över vilka förhållanden som råder och vi går nu i i slutskedet på en väldigt lång process.