Samebyarna träffade statssekreterare Emil Höglund

Representanter för samebyarna Sirges och Jåhkågasska träffade under gårdagen statssekreterare Emil Höglund.  Mötet ägde rum på Näringsdepartementet i Stockholm.

– Vi är naturligtvis positiva till att företrädare för regeringen vill träffa även oss och inte bara representanter från gruvnäringen, säger Jan-Erik Länta ordförande i Jåhkågasska Tjiellde.

– Att vi nu fått möjlighet att träffa regeringsrepresentanter visar hur viktig den här frågan är. Det är många avvägningar som måste göras och personligen så känner jag att just nu så är det ganska lätt att motivera varför rennäringen är viktigare för Sverige än ytterligare en järnmalmsgruva, säger Mikael Kuhmunen, ordförande i Sirges sameby.

Från samebyarnas sida så framfördes bland annat renskötselns värden för Jokkmokk som kommun.

– Det är viktigt att belysa att renskötseln skapar möjligheter och inte bara, som det framställs ibland, utgör ett hinder för framtida utveckling. Det var ett budskap som vi ville framföra till regeringen, säger Jonas Vannar från Sirges sameby efter mötet.

Även om de regeringsrepresentanter som närvarande vid mötet inte kunde ge några klara besked i frågan om när ett beslut kan tänkas komma, så framförde de att det är viktigt att alla aspekter vägs in vid ett beslut och att alla berörda departement finns med i beslutprocessen.

– Att de inte kunde ge oss något klart besked om när frågan kommer att avgöras var inte oväntat, säger Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist vid SSR, som också företrädde de bägge samebyarna vid mötet.

– Syftet med vår begäran om möte var inte att få ett besked om när ett beslut kommer, utan snarare att återigen lyfta fram att renen, renskötseln och de samiska näringarna är betydligt mer hållbara än de eventuella kortsiktiga vinster en gruva i Kallak ger, avslutar Vannar och Wik Karlsson.