Ett riktigt lågvattenmärke Sveaskog!

11 januari, 2023

Sveaskogs pressmeddelande, publicerat den 9 januari 2023, är ett riktigt lågvattenmärke. Sveaskog vill informera om ”minskade föryngringsavverkningar Norrbotten” och de påstådda negativa effekterna av detta. Att Sveaskog väljer att informera om hur situationen ser ut för bolaget är i sig inte anmärkningsvärt. Att Sveaskog däremot mer eller mindre pekar ut samebyarna som ansvariga för att avverkningsvolymerna minskat är minst sagt ett riktigt lågvattenmärke, och är inte en korrekt beskrivning.

– Sveaskogs agerande är oerhört provocerande minst ut sagt. Sveaskogs uttalande ” Vi beklagar därför dagens låsta läge i diskussionerna med en del samebyar och de omfattande följdeffekter detta får” kan inte ses som något annat än ett försök att misskreditera samebyarna och lyfta sig själva. Jag tycker nog att Sveaskogs agerande talar för sig själv, de är inte villiga att ta ansvar för ett hållbart skogsbruk, säger Matti Blind Berg.

– Regeringen har tydligt uttryckt att staten ska vara en föregångare när det gäller hållbart skogsbruk, det medför förändringar för hur skogsbruket bedrivs, en naturlig del av detta är att avverkningarna måste minska. Noterbart är att regeringen uttrycker att stor hänsyn ska tas till natur/kulturmiljöer medan endast hänsyn ska tas till rennäringen, detta är något som inte framgår av Sveaskogs pressmeddelande, säger Jenny Wik Karlsson.

Det måste däremot ses som anmärkningsvärt att Sveaskog inte tagit till sig av den kritik som framförts återkommande, säger Jenny Wik Karlsson Förbundsjurist vid Svenska Samernas Riksförbund.

– Att Sveaskog ska ta ett stort ansvar i sitt skogsbruk och hur det påverkar renskötseln är i linje med vad som kan förväntas av statligt ägda bolag. Idag är långt ifrån en förvaltning som tillgodoser samiska rättigheter, renen och renskötseln behov även om Sveaskog vill ge sken av detta. Ingen nämnvärd förändring har skett i Sveaskogs förvaltning trots upprepad kritik från samiskt håll, säger Jenny Wik Karlsson.

Det är inte acceptabelt att gömma sig bakom tomma ord, det krävs också handling. Enligt FSC ska samplanering av skogsbruksåtgärder ske i god anda, Sveaskogs agerande är långt ifrån god anda och bidrar inte till att skapa förutsättningar för den goda dialog man säger sig vilja föra. Vi förväntar oss mer av Sveaskog, avslutar Blind Berg och Wik Karlsson.

Läs Sveaskogs pressmeddelande här >

Print Friendly, PDF & Email