CWD hittad på ytterligare en älg i området kring Arjeplog

Jordbruksverket meddelade igår att ytterligare ett fall av CWD har hittats på älg i Arjeplogsområdet.

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har under flera års tid arbetat intensivt med frågan. SSR samarbetar med berörda myndigheter för att underlätta övervakningen av cwd på svensk sida. Inledningsvis med den nationella övervakningen och nu även med den utökade provtagningen i det aktuella området där cwd hittats på älg.

– På SSR arbetar vi nu mycket med att stötta samebyar och enskilda renägare med att praktiskt genomföra provtagning på ren, både genom att anordna utbildningar och via direktkontakt”, säger Anna-Marja Kaddik näringshandläggare SSR och kontaktperson för CWD.

Myndigheterna arbetar med att följa upp och utreda de fall som rapporterats på älg. För att säkerställa att det inte rör sig om en smittsam variant av CWD behöver fler prover tas. De prover som hitintills skickats in från renar har inte visat något positivt resultat.

– Det är mycket viktigt att vi inom renskötseln fortsätter att skicka in prover så att vi kan utesluta att sjukdomen finns bland renar, säger Jenny Wik Karlsson verksamhetschef SSR

SSR har tidigare bland annat tagit fram allmänna smittskyddsrekommendationer, filmer för cwd-provtagning på ren och arbetar just nu med att uppdatera hemsidan med ytterligare information om vad som gäller i området för den utökade provtagningen.

För ytterligare information kontakta
Jenny Wik Karlsson 072 202 12 00
Anna-Marja Kaddik 070 367 66 56