Under sommaren har det brunnit i stora delar av Sverige, många har drabbats, skogsbruket, markägare och så även vi. Detta är en direkt effekt av de extrema väderförhållanden som rått. Den gångna sommarens torka och bränder har varit en väckarklocka för många.

Klimatförändringarna har blivit till en av de viktigaste valfrågorna, och för oss en ödesfråga.

Vi renskötare lever idag med effekterna av ett förändrat klimat. Vi står inför torka, värmeböljor, regnperioder vintertid och stora temperaturvariationer.  Våra möjligheter till anpassning begränsas av annan markanvändning. De sammantagna effekterna påverkar renens möjligheter till överlevnad.

Vi står inför stora utmaningar för att vi ska ha möjlighet att fortsätta med vår traditionella näring, renskötsel.  Våra möjligheter att möta framtiden påverkas inte enbart av väderväxlingar och naturens krafter, utan styrs i allra högsta grad av beslutsfattare. Vi upplever att våra frågor ofta glöms bort eller marginaliseras när åtgärder och insatser aviserats från politiskt håll. På många sätt är detta förhållningssätt från politiker paradoxalt, då flertalet forskare och studier visar att den kunskap som urfolk besitter kan vara avgörande för framtidens förvaltning av vår planet.

Vi vill lyfta betydelsen av vår traditionella kunskap, renskötseln och vikten av att skydda våra marker.

För att kunna möta de utmaningar som klimatförändringarna medför behövs långsiktiga insatser. Likväl behöver vi akuta åtgärder för att kunna hantera konsekvenserna efter sommarens extremväder.

SSR och samebyarna genom dess ordföranden riktar därför följande krav till ansvariga politiker

  • Avsätt resurser för arbete med klimatomställning till SSR som är samebyarnas organisation
  • Vid akuta händelser såsom låsta beten, bränder eller liknande måste ekonomiska stöd utgå till landets samebyar. Ett sådant stöd ska inte påverka det anslag som tilldelas sametinget.
  • Möjliggör förutsättningarna för en traditionell renskötsel och se över samt vidta åtgärder mot de hinder som föreligger. Restaurering av betesmarker och återplantering av lav är exempel på åtgärder som kan förbättra situationen för renen.

För ytterligare information kontakta

Niila Inga
Förbundsordförande
072-236 07 83
niila@sapmi.se