Berättarhelg i Stora Sjöfallet

Muitalanseminára Stuormuorkkes borgemánu 25-26
Berättarseminarium i Stora Sjöfallet 25-26 augusti

Välkommen! Bures boahtin! Buorisboahtem!

Sista helgen i augusti bjuder Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi in till två dagar med muntligt berättande. Asta Balto, Solveig Labba, Lásse Pittsa, Krister Stoor, Anders Sunna och Nils-Henrik Sikku berättar om samiska muntliga traditioner i litteratur, konst, slöjd, musik, renskötsel och marker.

Tanken med dagarna är att lyfta det muntliga berättandets betydelse i vår kultur och att vi tillsammans hittar sätt att dela berättelser och föra vårt berättararv vidare till nya generationer.

På lördag kväll släpper Juvvá Pittja sin bokdebut ”Duođain in dieđe – Vet verkligen inte”.

Praktisk information:

Vi bjuder Bágos medlemmar på resa, mat och boende.
Vi kommer att hålla till i Naturum.
Anmälan görs till info@tjallegoahte.se
Anmälningsavgiften är 100 kr.

Arrangemanget är öppet för alla!

——-

Borgemánu maŋimus vahkkoloahpa lágida Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi njálmmálaš muitalanbeivviid. Asta Balto, Solveig Labba, Lásse Pittsa, Krister Stoor, Anders Sunna ja Nils-Henrik Sikku muitalit min muitalanárbevieru birra girjjálašvuođas, dáidagis, duojis, luođis, boazodoalus ja eatnamiin.

Beivviid ulbmil lea čalmmustahttit njálmmálaš muitaleami mearkkašumi min kultuvrras ja ahte mii ovttas gávdnat vugiid juohkit muitalusaid ja sirdit min muitalanárbevieru nuorat buolvvaide.

Lávvordateahkeda Juvvá Pittja almmuha iežas diktagirjji ”Duođain in dieđe – Vet verkligen inte”.

Praktihkkalaš dieđut:

Mii máksit Bágo miellahtuide reaissu, borramuša ja orruma.
Logaldallamat lágiduvvojit Naturumis.
Ilmmut ahte boađát čujuhussii info@tjallegoahte.se.

Oassálastinmáksu lea 100 sek.

Seminára lea rabas buohkaide!

Seminariet anordnas med stöd av Sametinget i Sverige.
Seminára ruhtaduvvo Ruoŧa sámedikkis

Lávvordaga borgemánu 25. Lördag 25 augusti

11.30 Borramuš – Lunch Stora Sjöfallet Mountain Center

12.30 Bures boahtin. Lásse Pittsa, Unna tjerusj ja Johan Sandberg McGuinne, Tjállegoahte

12.45-13.45 Asta Balto –Vår muntliga tradition. På norska. Naturum

12.45-13.45 Lásse Pittsa – Platsens berättelser. Om markerna kring Stuor muorkke. Lásse Pittsa muitala báikki birra. Sámegillii. Olgun.

13.50-14.50 Nils Heandarat Sikku. Muitaleapmi. Darfegoađis.

13.50-14.50 Krister Stoor – Jojkens berättelser. Naturum.

14.50 Gáffeboddu – Fika

15.30-16.30 Lásse Pittsa – Platsens berättelser. Om markerna kring Stuor muorkke. På svenska. Utomhus.

15.30-16.30 Asta Balto – Min njálmmalaš árbevierru. Sámegillii. Naturum.

16.30 – 17.30 Krister Stoor – Jojkens berättelser. Hörsalen Naturum.

16.30 – 17.30 Nils Heandarat Sikku. Att berätta. Torvkåtan.

18.00 Bookrealease ”Duođain in dieđe – Vet verkligen inte”. Juvvá Pittja almmustahttá iežas vuosttaš diktagirjji. Juvvá Pittja lanserar sin poesidebut. Naturum.

19.00 Eahketborramuš – Middag. Stora Sjöfallet Mountain Center. Luođit ja muitalusat. Jojk och berättelser.

Sotnabeaivvi borgemánu 26 beaivvi – Söndag 26 augusti

9.00-10.00 Anders Sunna. Berättande i konsten. Naturum.

9.00-10.00 Solveig Labba. Duodji ja muitalusat. Sámegillii. Darfegoađis.

10.00 Gáffeboddu – Fika.

10.30-11.30 Solveig Labba. Slöjd och berättande. Torvkåtan.

10.30-11.30 Anders Sunna. Berättande i konsten.

12.00 Lunch-Borramuš Stora Sjöfallet Mountain Center

Projektet Tjállegoahte drivs av Bágo čálliid siebrie med stöd av Postkodstiftelsen, Sametinget i Sverige, Kulturrådet, Region Norrbotten och Jokkmokks kommun.