Avmaskning av ren 2 nov 17.30 – 21.00 DIGITALT

25 oktober, 2023

Sámij åhpadusguovdásj arrangerar en digital kurs för avmaskning av ren tillsammans med Svenska Samernas Riksförbund, SSR och med  Ulrika Rockström från Gård och Djurhälsan som kursledare.

Kursen genomförs live med Ulrika Rockström under en kväll. Kursen riktar sig till personer inom renskötseln som har intresse och engagemang i renens hälsa.

Målet med kursen är att ge deltagaren nödvändig kunskap om gällande regelverk, läkemedelshantering, injektionsteknik, olika läkemedel och olika beredningsformer, journalföring, renens vanligaste parasiter samt fördjupad kunskap om Ivermectins farmakologi.

Efter genomförd kurs erhålls kursintyg som kan uppvisas till veterinär för att underlätta att erhålla receptbelagd läkemedel för avmaskning (Ivermectin).

Läs mer om kursen och gör din anmälan här >

Print Friendly, PDF & Email