När:
21 maj, 2018 – 22 maj, 2018 heldag
2018-05-21T00:00:00+02:00
2018-05-23T00:00:00+02:00
Var:
Hotell Lappland
Korpberget 1
921 42 Lycksele
Sverige
Pris:
Gratis
Kontakt:
Sofia Fredriksson
072 - 735 73 13

Utbildning i MHFA – för arbete med barn och ungdomar
Kunskaper om Första hjälpen vid akut kroppsskada och hjärtlungräddning har bidragit till att folk i allmänhet vet en hel del om kroppsliga sjukdomar och åkommor, och använder dessa kunskaper för att rädda liv. Kunskapsnivån är emellertid låg när det gäller psykiska sjukdomar och bidrar till den fördömande och nedvärderande attityd gentemot psykisk sjukdom som ofta förekommer. Tanken bakom utbildningen är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana
kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

Denna utbildning kräver inga förkunskaper. Kursen riktar sig till vuxna som har nära kontakt med unga, t ex personer i skola och socialtjänst eller föräldrar/vårdnadshavare. Fokus ligger på hur de vanligaste psykiatriska diagnoserna kan ta sig uttryck hos unga, ungdomsutveckling och ätstörningar. Dessutom ges en konkret handlingsplan för möte med en ung person som är i kris eller visar tecken på psykisk ohälsa.

Kost & logi: Ingår.
Anmälan: Senast den 24 april till:

Sofia Fredriksson, sofia.fredriksson@vll.se telefon 072 – 735 73 13 eller till
Ann-Sofi Grenholm, annsofi.grenholm@vll.se telefon 070 – 633 97 45

Västerbottens läns landsting

Du måste vara över 18 år för att få gå utbildningen.

Kom ihåg att anmäla eventuella allergier eller specialkost!

Det finns 20 platser för utbildningen. Observera att antalet platser kommer att fördelas så rättvist som det går mellan sameföreningarna, samebyarna och sameförbunden. För att underlätta ert fortsätta arbete efter utbildningen kommer vi att försöka fördela cirka två platser per sameförening/sameby/förbund. Vid få anmälningar kan det bli fler personer från varje grupp.

Kostnad: Utbildningen är gratis för deltagarna och bekostas av Västerbottens läns landsting.

Ersättning: För att underlätta för er att gå utbildningen vill vi, via statsbidraget, ersätta er för resekostnader och dagarvode.

Blanketter som ni fyller i kommer ni att få på plats av Liz Bertholdsson som är en av de som håller i utbildningen. Kom ihåg att ta med kontonummer vart ni vill ha pengarna utbetalda. Hon kan visa hur ni ska fylla i blanketterna, som sedan ska skickas till Sofia Fredriksson eller Ann-Sofi Grenholm, Västerbottens läns landsting, Köksvägen 11, 901 89 Umeå.

 

2018-04-06T09:07:06+00:00april 6th, 2018|