Utbildning för organisationer och företag. I Stockholm, kansliet genomför utbildningen