När:
22 maj, 2018 heldag
2018-05-22T00:00:00+02:00
2018-05-23T00:00:00+02:00
Var:
Ansia Lycksele
Ansia Resort
Sommarvägen 1, 921 41 Lycksele
Sverige
Kontakt:
Laila Daerga
070-214 97 07

Samiskt personalnätverk inom VLL

Välkommen till personalnätverket som är till för personal inom Västerbottens läns landsting som identifierar sig som samer, har erfarenheter och/eller annan livskunskap som lett till en god samisk kulturkompetens och vill bidra till att utveckla Västerbottens läns landsting utifrån vårt uppdrag som samisk förvaltningsmyndighet. En arena för samiska frågor med koppling till arbetsplatsen – både den egna arbetsplatsen och landstinget i stort.

Med nätverket vill vi mobilisera och samordna samisk kompetens på ett sätt som i förlängningen gynnar länets samiska befolkning.

Program

09.30–10.00 Fika
10.00–11.00 Information om Kunskapsnätverket för samers hälsa
11.00–12.00 Varför går samer ur renskötarfamiljer inte till doktorn? Laila Daerga
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.00 Grupparbete (diskussion i mindre grupper):
 • Vad kan ett samiskt personalnätverk innehålla? Syfte?
 • Hur skulle det kunna användas?
14.00–15.00 Gemensam summering av diskussionerna

Vi bjuder på fika och lunch!
Arrangör: Kunskapsnätverket för samers hälsa inom VLL
Kontaktperson: Laila Daerga, laila.daerga@vll.se, telefon: 070-214 97 07 Lina Tjärnström, lina.tjarnstrom@vll.se, telefon 070-296 11 98

Här kan du läsa mer om personalnätverket:
http://linda.vll.se/default.aspx?id=54802

2018-05-03T15:14:11+00:00maj 3rd, 2018|