Renskötardag i Jokkmokk

När:
17 juni, 2019 heldag
2019-06-17T00:00:00+02:00
2019-06-18T00:00:00+02:00
Var:
Jokkmokk
Kontakt:
Arctic Ungulate Society, SLU, Nordiska forskarnätverket ReiGN (som bidrar ekonomiskt till renskötardagen), SSR, Sametinget, Ájtte, Länsstyrelsen Norrbotten
Renskötardag i Jokkmokk @ Jokkmokk

Möt forskare på renskötardag i Jokkmokk 15 augusti

 

Vad? Inom ramen för den internationella konferensen AUC som hålls i Jokkmokk 12-16 augusti 2019 (länk: https://www.slu.se/AUC2019) erbjuder vi möjlighet för renskötare och samebymedlemmar att kostnadsfritt delta på en så kallad stakeholder day (renskötardag) med fokus på renskötselfrågor. Du kommer att träffa andra renskötare, myndighetsrepresentanter samt forskare med specialintresse för frågor som rör renar och renskötsel. Du får möjlighet att väcka och diskutera frågor som är av vikt för renskötseln, lära från andras erfarenheter, lyssna till presentationer och föredrag och samtala med och ställa forskare mot väggen. Som deltagare får du direkt möjlighet att vara med och definiera hur en önskvärd framtida forskningsinriktning ser ut – vilka kunskapsglapp finns det och vilka frågor behöver belysas mer?

Varför? När internationella forskare samlas i Jokkmokk för att diskutera frågor som direkt berör Arktis, renar och renskötsel gynnas alla av ett bredare deltagande. Vi ser ett stort värde i att erbjuda en plattform för ökad dialog och kunskapsutbyte renskötare emellan och mellan renskötare och forskare. Exempel på teman och forskningsinriktningar som finns representerade är: renen och renskötselns ursprung, förvaltning, klimat, rovdjur, hälsa och sjukdomar.

Vem? Renskötare, framtida renskötare, samebymedlemmar – alla är välkomna att delta. Vi har möjlighet att finansiera deltagandet för 30 personer – 10 från Sverige, 10 från Norge och 10 från Finland. Två-tre platser per land är vikta för ungdomsrepresentanter, som i Sverige utses av SSRs ungdomsråd.

Praktikaliteter: Renskötardagen den 15e augusti startar kl 10:30, men för den som har möjlighet att vara med redan från morgonen startar konferensprogrammet för dagen klockan 08:30 med föredrag av Ingela Bergman, Silvermuseet, Sari Stark, Arctic Centre, Rovaniemi, Finland, Kjell-Åke Aronsson, Ájtte och Malin Brännström, Umeå universitet (se konferensprogrammet på hemsidan).

Själva renskötardagen inleds kl 10:30 (efter kaffepaus) med en introduktion av Åsa Larsson Blind, SSR – ”Forskning och framtid ur renskötselns perspektiv”. Dagen ägnas sedan åt diskussioner relaterat till renskötsel och forskning och ni får möjlighet att ställa ett antal forskare mot väggen.

För 10 deltagare per land (först till kvarn – se nedan) bjuder vi på lunch, fika, middag och konferensavgift för dagen den 15 augusti (till ett totalt värde av ca 2000 kr). Vi erbjuder även möjlighet till rabatterad logi 1 natt (antingen natten till eller från torsdag) i delad stuga. För dem som har lång resväg (över 10 mil enkel väg) finns det möjlighet att söka resebidrag. Dagen är öppen för ytterligare deltagare från rennäringen, men då ingår inte måltider och logi (vi bjuder dock på fika på eftermiddagen). Anmälan krävs för alla deltagare – senast anmälningsdag 30 juni.

Dagen efter, fredagen 16 augusti, ägnas åt renens hälsa och sjukdomar och de som deltar på renskötardagen har möjlighet att delta även på fredagen utan extra kostnad (då ingår dock inte måltider).

Under renskötardagen erbjuder vi tolkning mellan engelska, svenska, finska och samiska. Konferensen i övrigt hålls på engelska.

Arrangörer: Arctic Ungulate Society, SLU, Nordiska forskarnätverket ReiGN (som bidrar ekonomiskt till renskötardagen), SSR, Sametinget, Ájtte, Länsstyrelsen Norrbotten

Anmälan (klicka här för att komma till anmälningsformulär): Anmäl dig så fort som möjligt! Först till kvarn-principen gäller för sponsrat deltagare, men vi eftersträvar en bred geografisk spridning så max 2 deltagare per sameby. Sista anmälningsdag är 30 juni.

Du är naturligtvis välkommen att delta på hela konferensen, men i så fall till egen kostnad (se länk till registrering på https://www.slu.se/AUC2019).

Kontakt: Om du har frågor kontakta Annette Löf annette.lof@umu.se

Print Friendly, PDF & Email