ReiGN seminarium «Hållbar renskötsel» under Jokkmokks marknad

När:
2 februari, 2022 kl. 13:00 – 17:00
2022-02-02T13:00:00+01:00
2022-02-02T17:00:00+01:00
Var:
Ájtte
Kyrkogatan 3
Jokkmokk
Kontakt:
Birgitta Åhman
ReiGN seminarium «Hållbar renskötsel» under Jokkmokks marknad @ Ájtte

2 februari kl 13.00 – 17.00 på Ájtte i Jokkmokk.

Det nordiska forskningsprojektet ReiGN «Reindeer husbandry in a Globalizing North –
Resilience, adaptations and pathways for actions» (https://www.reign.no/) finansierat av
Nordforsk är inne i sin avslutningsfas. I samband med Jokkmokks marknad 2022 arrangerar
ReiGN, i samarbete med Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk och Svenska
Samernas Riksförbund (SSR) ett seminarium för att presentera och diskutera en del av
resultaten från projektet.

Eftermiddagsseminariet «Hållbar renskötsel», som hålls onsdag 2 februari, riktar sig i första
hand till renskötare, men även till andra markanvändare och förvaltning med koppling till
renskötseln och övriga intresserade. Föredragen hålls på svenska, norska eller engelska (språk
framgår av titeln). Seminariet är öppet för alla men antalet platser är begränsat. Meddela gärna
i förväg att du vill delta, men se också till att komma i god tid för att vara säker på att få plats.

Eftermiddagsseminarium onsdag 2 februari – «Hållbar renskötsel»
Sparbankssalen, Ájtte i Jokkmokk

Preliminärt program
Varje presentation följs av fem minuter för frågor och diskussion
13:00 – 13:05 Kort presentation av ReiGN och seminaret – Øystein Holand, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
13:05 – 13:20 Genetisk variasjon og struktur i Skandinavisk tamrein – en følge av kultur og miljø – Knut Røed, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
13:25 – 13:40 Renbetesland under press – påverkan av ingrepp och störningar på renskötseln – Anna Skarin, Sveriges lantbruksuniversitet
13:45 – 14:00 Skogbruket minskar mängden och tillgängligheten på lav – Tim Horstkotte, Umeå Universitet
14:05 – 14:20 Att hantera varierande väder och besvärliga snöförhållanden – Tim Horstkotte, Umeå Universitet
14:25 – 14:50 Paus
14:50 – 15:05 Rovdjur och rennäring – utrymme för bägge? – Birgitta Åhman, Sveriges lantbruksuniversitet
15:10 – 15:25 Predation costs and compensations in Fennoscandian reindee pastoralism – Antti-Juhani Pekkarinen, University of Helsinki
15:30 – 15:45 CWD – en snikende trussel mot reindrifta – Asgrim Opdal, Filefjell tamreinlag
15:50 – 16:10 Vinterutfodring – ett tveeggat svärd för renskötseln – Tim Horstkotte; Umeå Universitet (presentation av resultat och rapport från workshop i Kiruna) och Anna-Marja Kaddik, SSR (en renägares reflektioner)
16:15 – 16:30 Processer för att fastställa högsta renantal: Vad är det som förvaltas och av vem? – Annette Löf, Sveriges lantbruksuniversitet
16:35 – 16:50 «Governance» renskötselns inflytande och medbestämmande i Sverige, Norge og Finland – Annette Löf, Sveriges lantbruksuniversitet
16:50 – 17:00 Uppsummering och avslutning av dagen
17:30 Invigning av Jokkmokks 417:e marknad
20:00 – 22:00 Gemensam middag för seminariedeltagare, Ájtte restaurang severar ”Ren
på Sten” (OBS! förhandsanmälan krävs, antalet platser är begränsat)
Seminariet är öppet för alla men anmäl ändå gärna intresse att delta i förväg

Intresseanmälan och anmälan till middag sker via epost til Birgitta Åhman:
birgitta.ahman@slu.se.

Print Friendly, PDF & Email