Naturvårdsbränningar/renskötsel, Länsstyrelsen Umeå, Maria Boström/Jenny Wik Karlsson deltar