Möte programrådet skogsprogrammet Jämtland, Maria Boström deltar