När:
30 maj, 2018 – 1 juni, 2018 heldag
2018-05-30T00:00:00+02:00
2018-06-02T00:00:00+02:00
Var:
Verket
Rådhusgatan 29
831 35 Östersund
Sverige
Kontakt:
Britt-Marie Barruk
09014 11 80

Inbjudan till Svenska Samernas Riksförbunds Landsmöte i Staare/Östersund 30 maj – 1 juni 2018

I år kommer SSRs Landsmöte att hållas på Verket i Staare/Östersund 30 maj – 1 juni, ombudsmöte på förmiddagen 30 maj följt av ett öppet seminarium Arktisk klimat i förändring, påverkan
på urfolk, renen och renskötseln. Den 31 maj kl 08.30 öppnas SSRs Landsmöte officiellt och avslutas 1 juni ca kl 16. Årets program kan du läsa om på de kommande sidorna. Programmet är
i huvudsak klart men visst utrymme för förändringar finns.

”Vi samer har ärvt landet, vattnet och förutsättningarna för att bedriva renskötsel, jakt, fiske och annan markanvändning i Sápmi av våra förfäder. Vi samer ser landskapet och människan som en helhet, där vi bygger vårt förvaltande på tanken att vi förvaltar mark och vatten åt våra barn. Detta ställer krav på oss att vi ska förvalta den väl. Vårt bruk av mark och vatten har sitt avstamp från ett hållbart helhetsperspektiv. Med en stark och livskraftig renskötsel stärks plattformen för kulturen som därmed får större möjligheter att bevaras och vidareutvecklas. Kulturen och renskötseln är sammankopplade och klarar sig inte utan varandra. De befinner sig i ett ömsesidigt förhållande till varandra.”
[utdrag ur Njunjuš SSRs visionsdokument]

Tema för årets Landsmöte utgår från vår historia men tar sikte på framtiden, 100 år från idag. Renens betydelse för det samiska samhället kommer att belysas och hur vi kan arbeta för att skydda den. Årets Landsmöte är ett jubileumslandsmöte, det är 100 år sen det första Landsmötet hölls på svensk sida och det hölls just i Staare. Under Landsmötet kommer vi att arrangera en jubileumsfestmiddag på Gamla teatern, där kommer också SSRs hederspris utdelas. Till denna middag är naturligtvis också de som bor i Staares närhet, men som inte deltar på Landsmötet,
välkomna att delta.

2018-03-02T12:35:31+00:00mars 2nd, 2018|