SSR:s Landsmötet 2020 den 3 juni kl. 10:00

Som tidigare meddelats har SSR:s styrelse utifrån nu rådande situation med Covid-19 beslutat att SSR:s landsmöte inte kommer att genomföras som planerat i Saxnäs 2-3 juni.

Landsmötet kommer att genomföras digitalt. Varje medlem representeras av ett ombud med fullmakt från övriga utsedda ombud.

Landsmötet är enbart öppet för ombud från förbundets medlemmar.