“Vi ska tillvarataga och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling.”

Svenska Samernas Riksförbund logotyp

Pressmeddelande

Inga vargar i renskötselområdet!

Inga vargar i renskötselområdet!

Nyligen gick LRF och Jägarförbunden ut med ett gemensamt krav om minskad vargstam i Sverige, ett krav som SSR ställer sig bakom. En minskad vargstam innebär att antalet vargindivider som trycks upp mot renskötselområdet också minskar. Senhösten och...

läs mer

Utbildningar

Landsmötet 2021

SSRs digitala Landsmöte hålls torsdag 3 juni med början kl 09.00, reservdag 4 juni. 

LÄS MER

Direktanmälan till landsmötet

Kalender

jun
7
mån
2021
SLU Workshop – En vision för samisk mat i de nordligaste regionerna
jun 7 kl. 09:00 – 12:00

SLU håller i samarbete med Slow Food Sápmi denna workshop. Syftet med workshopen är att främja dialog kring samisk mat i de nordligaste regionerna och vägen framåt för fortsatt samarbete. Workshopen är uppdelad i tre block; samisk mat i de fyra nordligaste regionernas livsmedelsstrategier, visioner för det, samt hur vi tillsammans kan arbeta framåt.

Anmäl dig här >

Läs mer här: 210607_Workshop Vision för samisk mat

Digital föreläsning med Malin Brännström
jun 7 kl. 18:00 – 20:00
Digital föreläsning med Malin Brännström

SSR i samarbete med Renbruksplan håller en digital föreläsning med Malin Brännström måndag den 7 juni kl 18 – 20. Föreläsningen kommer ha fokus på samiska markrättigheter, skogsvårdslagstiftningen, FSC, urfolksrätt och Sveaskogs särskilda roll. Det kommer finnas utrymme för frågor efter föreläsningen. Anmäl ert deltagande på följande länk för att få tillgång till föreläsningen

Anmäl dig här >  eller via mail till info@sapmi.se

jun
8
tis
2021
Digitalt utbildningstillfälle – Djurskydd, tillsyn och ansvar
jun 8 kl. 09:00 – 12:00
Digitalt utbildningstillfälle - Djurskydd, tillsyn och ansvar

Intern utbildning för SSR:s medlemmar som riktar sig till samebyar och renägare. Föreläsare är Jenny Wiik Karlsson, förbundsjurist SSR.

SSR kommer att anordna utbildningen vid två olika tillfällen och du anmäler dig här > eller genom ett mail till info@sapmi.se (ange namn, sameby och e-post dit länk ska skickas) Vid för få deltagare kan utbildningen komma att ställas in. Andra möjligheten är torsdag 27 maj 13.00 – 16.00.

Vi kommer att gå igenom frågor kopplade till aktuell lagstiftning som exempelvis djurskyddslagen, livsmedelslagen och rättspraxis. Detta är frågeställningar som alltid är högaktuella till exempel vid slakt, skiljningar, kalvmärkningar m.m. Vad är det som gäller i olika frågor? Vem är ansvarig enligt lagstiftningen?

Trafikverkets sida för dig som arbetar i renskötseln

Här hittar du information rörande bland annat:

  • frågor kopplat till avstängning av väg i samband med flytt av renar, information/varning om renar i närheten av väg eller järnväg
  • önskemål om renvarningsskyltar
  • en anmälan om trasigt viltstängsel
  • frågor kring hantering av påkörda renar på väg/järnväg
  • önskemål om nytt viltstängsel, nya passager över väg eller järnväg
  • synpunkter på vägunderhåll (saltning, plogning med mera).

Om du har utsatts för ett brott bör du anmäla det till polisen så snart som möjligt.

Rutiner för SSR med anledning av Covid-19

Covid-19 påverkar vårt deltagande vid möten samt aktiviteter vi själva arrangerar.

SSR följer Folkhälsomyndigheten riktlinjer.