Niila Inga valdes till ny förbundsordförande vid Svenska Samernas Riksförbunds Landsmöte Staare 2018

Niila Inga är 36 år, född och uppvuxen i renskötarfamilj i Laevas sameby där han bedriver renskötsel tillsammans med familjen.

 

Renskötselns fortlevnad och utveckling är Niilas hjärtefråga och huvudfokus naturligt. Med det följer frågorna gällande bl.a. exploateringarna av våra marker, rovdjursproblematiken och klimatförändringarna.

– Vi måste fortsatt jobba för att få ökad förståelse och respekt i samhället för vår kultur, ett arbete sameföreningarna redan utför, deras insatser är otroligt viktiga, menar Niila Inga.

– Jag ser en stor potential för utveckling, och kommer att jobba med en tydlig inriktning för att utveckla och stärka organisationen både strategiskt och organisatoriskt, säger Niila Inga. SSR ska vara en självklar part i alla frågor som berör oss.

Niilas ambition är att SSR i framtiden kommer vara mer proaktiv och inte bara vara reaktiv, ett SSR som är med och formar vår gemensamma framtid så som medlemmarna vill ha den.

SSR är den organisation som bäst representerar det samiska folket på svensk sida av Sápmi, med stolthet kan jag säga att jag ömmar och brinner för SSR som arbetar för vår kultur och vårt levnadssätt, avslutar Niila Inga.

Niila Inga avlöser Jörgen Jonsson som avtackades vid årets Landsmöte. Jörgen Jonsson lyckönskade och överlämnade med varm hand ordförandeklubban som avslutning av Landsmötet som hölls i Östersund 31 maj – 1 juni 2018.

Pressbilder på Niila Inga finns att hämta fritt på https://www.sapmi.se/press/pressbilder/