Trafik och renar2018-08-24T11:07:27+00:00

Nya föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm

Transportstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm, 2017:94.

Skyddshjälmsföreskrifterna innehåller bestämmelser om hjälmar som ska användas vid körning av motorcykel, moped, traktor b utan karosseri och terrängskoter utan karosseri. Bestämmelserna beskriver hur hjälmarna ska vara beskaffade och hur de ska användas samt vilka undantag som finns.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2017. Om du vill veta mer kan du kontakta Kristofer Elo, e-post: kristofer.elo@transportstyrelsen.se.

Föreskrifterna finns i Transportstyrelsens författningssamling.

 

Renar i trafiken

Sámiid Riikkasearvi (SSR) har tagit fram informationsmaterial om renar och trafik, den är tryckt på svenska, tyska och engelska. Arbetet med att sprida denna information är en del i att skapa en säkrare miljö för både renen, dess skötare och trafikanter

Vårt arbete