Skog och renar

Rätten till inflytande och delaktighet i svenska delen av Sápmi.
Greenpeace rapport på engelska

The Times har idag publicerat en artikel angående skogsbrukets påverkan på renskötsel, där de bland annat lyfter fram SSR och samebyarnas uttalande om nolltolerans mot contorta. Du kan läsa artikeln här :

Målbilder

SSR väljer att kliva av arbetet med målbilder, skogsbrukets hänsyn till renskötseln. Valet att kliva av arbetet grundar sig på att SSR inte upplever att vi får gehör för den hänsyn som behövs till skydd för renen.

Läs hel texten här

Nej till Concorta

Nej till Contorta, samebyarna kräver att plantering av contorta upphör i renskötselområdet

Läs pressmeddelandet här

Inloggning