SSR har erhållit projektmedel

från Jordbruksverket om totalt 130 000 kr för att bilda två stycken innovationsgrupper inom europeiska innovationspartnerskapet (EIP). Den ena gruppen bestående av två till fyra deltagare ska innan den 28 oktober 2016 förbereda för en närproduktion av högkvalitativt renfoder. Den andra gruppen ska innan den sista december 2016 undersöka möjligheterna för att skapa elektroniskt märkning av renar som en del av slaktprocessen.

DSC_0021

Finansiär är Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Inloggning