Ovttas

Bakgrund

Ovttas är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till samer som driver företag. De branscher denna insats verkar för är kopplade mot den samiska traditionen och kulturidentiteten och särskilt viktig i denna målgrupp är de kvinnliga företagarna. Den primära målgruppen tillhör samiskt näringsliv där renen står i centrum.

Övergripande mål

Projektet skall med utbildningsinsatser och nätverksbildande insatser, båda stödda av IT, bidra till utveckling av företag ägda av samer och bidra till utveckling av samebyarna som organisationer. Med detta bidras till utveckling av det samiska samhället, den samiska kulturen och till ekonomisk och samhällelig utveckling i Sápmi. Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF), Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Västerbotten och kommer att fortlöpa till maj 2018.

Projekt Ovttas finansieras av
Inloggning